เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Firebase Database ด้วยภาษา Kotlin”

สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตร “การเขียนแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Firebase Database ด้วยภาษา Kotlin”

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2562 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดอบรมหลักสูตรการเขียนแอปพลิเคชันเชื่อมต่อ Firebase Database ด้วยภาษา Kotlin ในการเขียนแบบ MVP Pattern” ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ณ ห้องสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพูนและเสริมทักษะทางด้านการเขียนโปรแกรมให้ทันยุคเทคโนโลยีในปัจจุบัน อีกทั้งเป็นการต่อยอดความสำเร็จหรือแนวคิดในการดำเนินการทำงานต่อไป

ภาพ / ข่าว : วรวิทย์ สังฆทิพย์ / นิรุตต์ บุญคง
ที่มา : สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …