เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

ประกาศ เรื่องการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เรื่อง การยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาผู้มีผลงานดีเด่น ระดับนานาชาติและระดับชาติ พ.ศ.2562

 

 

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์ การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2562 สหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

การประชุมใหญ่สา …