เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวเด่น / ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ได้เข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดี และผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ ได้เข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2563 ผศ.ดร.วรปภา อารีราษฎร์ รองอธิการบดีข้ารับรางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน ระดับบุคคล สาขา การบริการวิชาการ และ ผศ.ดร.ธรัช อารีราษฎร์ คณบดีและบุคลากรคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้ารับรางวัลระดับองค์กร รางวัลความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน สาขาบริการวิชาการแก่สังคม โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดินโดยท่านองคมนตรี พลอากาศเอกชลิต พุกผาสุข เป็นประธานมอบเกียรติคุณ ณ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร

 

 

ITRMU CHECK ALSO

ขอแสดงความยินดีกับคณาจารย์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศได้รับการเเต่งตั้งตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์

ขอแสดงความยินดี …