เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

ประชาสัมพันธ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

สถาบันวิจัยและพัฒนาแจ้งการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 และนำส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยฯ ภายใน 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 16.30 น. และดูรายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ http://research.rmu.ac.th

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานเทศบาลเมืองนครราชสีมา ขอรับนิสิต นักศึกษา เข้าฝึกงานสหกิจศึกษา ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

สำนักงานเทศบาลเ …