เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ข่าวกิจกรรมล่าสุด / สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท Esanbiz จังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท Esanbiz จังหวัดขอนแก่น

สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน ได้เข้านิเทศการฝึกงานของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ บริษัท Esanbiz จังหวัดขอนแก่น ซึ่งเป็นบริษัทผลิตสื่อสิ่งพิมพ์และออนไลน์ เกี่ยวกับข่าวความเคลื่อนไหว สังคม ธุรกิจ เศรษฐกิจ การเมือง ในภูมิภาคอีสาน
ทางสาขาวิชาขอขอบคุณผู้บริหาร พี่ๆ พนักงานบริษัท Esanbiz ที่ได้ให้ความกรุณาแก่นักศึกษาและทางสาขาวิชาในการฝึกปฏิบัติงานครั้งนี้

 

ITRMU CHECK ALSO

พิธีเปิดค่ายกิจกรรมเตรียมความพร้อมพัฒนานักศึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ปี 2563

ค่ายกิจกรรมเตรี …