เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?

เรียนสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน จบแล้ว ทำงานอะไรได้บ้าง?

มาเปิดประตูสู่โลกแอนิเมชัน กับเราสาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชัน คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามได้แล้วนะครับ

เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ นักเรียนชั้น ม.6 หรือ ปวช. ปวส. ทุกสาขา หรือ กศน. สามารถติดต่อสอบถาม สมัครผ่านอินบ๊อกเพจ หรือโทรสอบถามได้ที่ อาจารย์ประจำสาขา
อ.บี 085-0038519
อ.ต้น 088-5639336
อ.ฝ้าย 093-3289403

ITRMU CHECK ALSO

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิจัยและพัฒนา เรื่องการรับบทความตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สามารถส่งบทความฯ ได้ที่สถาบันวิจัยและพัฒนา ภายใน 31 สิงหาคม 2563

ประชาสัมพันธ์จา …