เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ เข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง

ประชาสัมพันธ์ บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ เข้าร่วมทำงาน หลายตำแหน่ง

บริษัทแหลมทองสหการ จำกัด เปิดรับสมัครนิสิต นักศึกษาปริญญาตรีจบใหม่ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาครุศาสตร์ และศิลปศาสตร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร และสาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เข้าร่วมทำงานเป็นพนักงานสังกัดหน่วยงานต่างๆ ณ สำนักงานใหญ่ หลายตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เว็บไซต์ www.laemthong.com/career

ITRMU CHECK ALSO

กรมประชาสัมพันธ์ ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมหลักสูตรด้านการประชาสัมพันธ์และสือสารมวลชน ประจำปีงบประมาณ 2564

กรมประชาสัมพันธ …