เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ประชาสัมพันธ์การคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี 2563

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ได้กำหนดให้มีการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้ประกอบวิชาชีพทาง การศึกษา ผู้ปฏิบัติงานด้านการศึกษา และหน่วยงาน ให้ได้รับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๓ โดยมี ๒ ประเภท ได้แก่ 1.ประเภทบุคคล
2.ประเภทหน่วยงาน
โดยกำหนดพิธีมอบรางวัลในวันครู วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๔ ในการนี้ สำนักงาน สกสค. จังหวัดมหาสารคาม ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ให้ผู้ที่มีความ ประสงค์จะสมัครหรือเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับรางวัล “พระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓” ได้ทราบโดยทั่วกัน และ ส่งเอกสารการสมัครด้วยตนเองหรือการเสนอชื่อบุคคล ภายในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

ITRMU CHECK ALSO

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการประเมินเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสูงขึ้น

ประกาศรับสมัครบ …