เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10

สถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10

ประชาสัมพันธ์จากสถาบันปัญญาภิวัฒน์ ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนา PIM’s Work-based Education Forum#10 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านระบบการจัดการความเสี่ยง ความต่อเนื่องในการทำงาน และการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์โควิด ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.00 – 16.30 น. ถ่ายทอดสดทาง Facebook Live : PIM Ready to work

ITRMU CHECK ALSO

ขอเชิญร่วมสนับสนุน “โครงการแบ่งปัน&ปันรัก…ทำดีเพื่อเพื่อนมนุษย์” เชิญชวนร่วมบริจาคเงินสนับสนุนโครงการ

ประชาสัมพันธ์จา …