เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / ประชาสัมพันธ์ / ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ประจำปี 2563

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ขอเชิญมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามร่วม เป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานเพื่อน้อมเกล้าถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท สมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และนำไปถวายพระสงฆ์ที่จำพรรษา ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ พระอารามหลวง ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันอาทิตย์ที่ 18 ตุลาคม 2563 ในการนี้ มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้กองกลางดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคลากรในสังกัดร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ตามกำลังศรัทธาโดยร่วมอนุโมทนาบุญได้ที่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ ชื่อบัญชี “กฐินพระราชทาน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ 2563” เลขที่บัญชี 679-5-22904-1 บัญชีประเภทออมทรัพย์
พร้อมส่งสำเนาใบโอนเงิน ทางโทรสารหมายเลข 0 5541 6018

ITRMU CHECK ALSO

ชมรมพัฒนาบุคลิกภาพและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย ขอเชิญเข้าร่วมอบรมหลักสูตร บุคลิกภาพในงานราชการ ศิลปะการวางตนของคนทำงาน และการจัดพิธีการอย่างมืออาชีพ

ชมรมพัฒนาบุคลิก …