เหตุการณ์ล่าสุด :
Home / เอกสารประกอบสหกิจศึกษา

เอกสารประกอบสหกิจศึกษา

NameSizeHits
ปฏิทิน 2-25660.0 B13
สกศ.มรม.01-แบบสมัครงานสหกิจศึกษา27.1 KiB250
สกศ.มรม.02-แบบเสนองานสหกิจศึกษา19.1 KiB249
สกศ.มรม.03-แบบรายงานตัวและแจ้งที่พักระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษา17.8 KiB317
สกศ.มรม.04-แบบแจ้งรายละเอียดงาน-ตำแหน่งงานพนักงานที่ปรึกษา25.6 KiB360
สกศ.มรม.05-แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา20.2 KiB315
สกศ.มรม.06-แบบแจ้งโครงร่างรายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา20.0 KiB272
สกศ.มรม.07-แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา29.5 KiB242
สกศ.มรม.08-แบบประเมินผลการปฏิบัติงานนักศึกษาสหกิจศึกษา42.6 KiB239
สกศ.มรม.09-แบบประเมินผลรายงานสหกิจศึกษา58.5 KiB249
สกศ.มรม.10_แบบประเมินรายงานหลังเสร็จสิ้นการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา25.2 KiB171
สกศ.มรม.11_แบบประเมินผลการจัดแสดงผลงานสหกิจศึกษา19.8 KiB213
สกศ.มรม.12_แบบสอบถามการได้บรรจุเข้าปฏิบัติงาน17.6 KiB203
สกศ.มรม.13_แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา-ลับ-21.9 KiB270