Upcoming Events
Home / Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ (page 4)

Tag Archives: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.นิรุต ถึงนาค อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

เป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยให้แต่งตั้ง รองศาสตราจารย์ ดร. …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสารคาม ๑๕๓ ปี (ท้าวกวด)

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ร่วมงานสถาปนาเมืองมหาสาร …

อ่านเพิ่มเติม...

จดหมายข่าว ไอทีนิวส์ (IT NEWS) ฉบับที่ 7 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จดหมายข่าวคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม “ไอทีนิวส์ (IT NEWS)” ฉบับที่ 7 ประจำเดือน …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จัดโครงการพิธีไหว้ครู ปร …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหาวิทยาลัย

เยี่ยมชมและติดตามผลการดำเนินงาน

เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการติดตามตรวจสอบและประเมินผลงานของมหา …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีไหว้ครู คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขอเชิญผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม เข้าร่วมเ …

อ่านเพิ่มเติม...

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2/2561

ฝ่ายงานสหกิจศึกษา คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดรับสมัครนักศึกษาปฏิบัติงานสหกิจศึกษา รุ่นที่ 1 ประจำปีการ …

อ่านเพิ่มเติม...

ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอความอนุเคราะห์นักศึกษากรอกแบบประเมินผลการดำเนินงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม …

อ่านเพิ่มเติม...

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2561 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ต้อนรับคณะกรรมการประเมิ …

อ่านเพิ่มเติม...

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน จังหวัดมหาสารคาม

ประชาสัมพันธ์ ตำแหน่งงานว่างหลายตำแหน่ง ประจำเดือนมิถุนายน โดยสำนักงานจัดหางานจังหวัดมหาสารคาม รายละ …

อ่านเพิ่มเติม...